Styl jest ważny

pomoc w zakresie oprogramowania, sprzętu i sieci komputerowych.

wykorzystanie możliwości transmisji internetowej zgodnie z potrzebami klienta.

nowoczesnych stron internetowych, serwisów aukcyjnych i baz danych.

HyperText Markup Language - hipertekstowy język znaczników wykorzystywany do tworzenia stron internetowych.

Cascading Style Sheets - kaskadowe arkusze stylów to język służący do opisu formy prezentacji stron internetowych.

Obiektowy język programowania służący do generowania dynamicznych stron internetowych.

System zarządzania relacyjnymi bazami danych.

JavaScript – skryptowy język programowania stosowany na stronach internetowych.

Extensible Markup Language – uniwersalny język znacznikowy do opisu danych w strukturalizowany sposób.

Content Management System – system zarządzania treścią serwisu internetowego.

Responsive Web Design – technika dopasowania stron internetowych do urządzeń mobilnych.

Search Engine Optimization – optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych.

Digital Video Disc – standard cyfrowego zapisu danych na optycznym nośniku.

Nasza ofertaZakres oferowanych usług:

projektowanie i tworzenie nowoczesnych stron internetowych z zastosowaniem technologii mobilnych (RWD) i technik pozycjonowania (SEO)
dostosowywanie istniejących stron internetowych do urządzeń mobilnych
projektowanie i wdrażanie serwisów aukcyjnych i baz danych z wykorzystaniem systemów zarządzania treścią (CMS)
doradztwo informatyczne w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania
instalacja, reinstalacja i naprawa systemu operacyjnego Windows
instalacja i konserwacja sprzętu i oprogramowania sieciowego
rozbudowa, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego
stały nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem
przetwarzanie i montaż materiałów filmowych
obróbka plików graficznych
wsparcie techniczne
Pomożemy Państwu przy wyborze domeny i profesjonalnego hostingu.